Impresum

Portal Kombinat
portalkombinat@gmail.com
+382 67 66 99 71

Izdavač NVO Kombinat medija
kombinatmedija@gmail.com
Dušana Vuksana 35 Podgorica
PIB 11072089

Odgovorni urednik
Damjan Spasojević

Glavni urednik
Aleksandar Novović

Redakcija:
Bojana Šolaja
Bojana Moškov

Saradnici:
Nikola Nikolić
Milovan Marković
Aljoša Turović