Impresum

Portal Kombinat
portalkombinat@gmail.com
+382 67 66 99 71

Izdavač NVO Kombinat medija
kombinatmedia@gmail.com
Dušana Vuksana 35 Podgorica
PIB 11072089

Izvršni direktor
Damjan Spasojević

Glavni i odgovorni urednik
Aleksandar Novović

Redakcija:
Bojana Šolaja
Aljoša Turović
Milovan Marković
Stefan Đukić

Saradnici:
Kristina Ćetković
Bojana Moškov