O nama

KOMBINAT je manifest grupe entuzijasta koji kao predstavnici mlađih generacija i novijih ideja žele opitomiti javni prostor novim vidom informisanja, javnog dijaloga, emancipacije i motivisanjem konstruktivne društvene akcije.

Kako je javnost podijeljena raznim šavovima, tako i mediji ne uspijevaju da svojom emancipatorskom ulogom nadrastu ustanovljene margine u društvenom sistemu i javnoj riječi, te se moderno crnogorsko društvo i javnost grupišu po autističnim taborima ne gradeći mostove dijaloga među sobom već zidove animoziteta. U takvom javnom prostoru sve manje ima prostora za novi, pristupačniji i prosvetiteljski narativ i pristojniji javni jezik i naš poziv je da upravo stvorimo taj novi prostor.

Ideja portala je da pokrene jedan novi, zdraviji, dugoročniji narativ oslobođen svakodenvnih obrazaca mišljenja, govorenja i djelanja; da skrene pažnju na ,,između redova” javne rječi u kojima nam se sakrivaju istina, objektivnost i potencijali emancipacije.
Naša misija je pristup drugačijim uglovima posmatranja društvenog, kulturnog i političkog života, te davanju prostora temama istjeranim van margina javnog prostora, a koje čine ili mogu činiti nasušne informacije i znanje za stvaranje slobodnije, demokratskije i emancipovanije atmosfere u društvu.
Naša vizija je decentralizacija medijskog uticaja i dostupnost javne riječi, emancipacije i znanja.
Naš cilj je da doprinesemo boljem prezentovanju i konstruktivnoj afirmaciji društvenog, medijskog i političkog pluralizma kao koncepta harmonične koegzistencije različitosti i njihovog međusobnog dijaloga. Takođe cilj je informisanje javnosti u pravcu javne edukacije, odnosno približavanja intelektualne misli i zakonitosti i obrazaca koji kreiraju današnji društveni život kao i stvaranje uvida u javne rasprave o raznovrsnim pitanjima savremene kulture, politike i društva generalno.