Mladi bez mogućnosti – društvo bez budućnosti

Povodom Međunarodnog dana mladih Centar za građansko obrazovanje (CGO) ukazuje da, na žalost, nema razloga za slavlje u oblasti zaštite mladih i unaprjeđenja njihovog položaja, jer se problemi sa kojima se mladi suočavaju ne rješavaju. Kvir Montenegro, ukazuje da su mladi iz LGBTIQ+  zajednice i dalje na marginama i dok pokušavaju da se izbore sa svim izazovima svoje dobi, suočavaju sa uznemiravanjem, prijetnjama i nasiljem.

Dana, 12. avgusta, obilježava se Međunarodni dan mladih. Ovaj dan ustanovljen je 1999. godine, na glavnoj skupština Ujedinjenih Nacija, a prvi put u istoriji proslavljen, sledeće, 2000. godine.

Zamišljen od strane Ujedinjenih nacija kao prilika da se skrene pažnja na pitanja mladih širom svijeta, kao i na potencijal mladih kao partnera u današnjem globalnom društvu, ovaj dan bi trebalo da zaokupi više pažnje od strane javnosti i donosioca odluka.

Dan mladih u Crnoj Gori dočekujemo sa velikim brojem neadresiranih problema koji se tiču ove populacije. Mladi sve više zabrinuti za svoju egzistenciju, razvoj i budućnost u zemlji ili su okrenuti odlasku iz zemlje.

,,Nije neočekivano, iako jeste zabrinjavajuće, da u situaciji u kojoj njihovi problemi i potrebe ostaju hronično neadresirani, mladi žele otići. I pored dugogodišnjih opomena da imamo „odliv mozgova“ čini se da ovo pitanje ostaje van prioriteta donosilaca odluka“, stoji u saopštenju Centra za građansko obrazovanje koje potpisuje Željka Ćetković, koordinatorka programa Aktivno građanstvo.

Mladi iz LGBTIQ+ zajednice na margini društva

Povodom Međunarodnog dana mladih, oglasili su se i iz NVO Kvir Montenegro, ukazujući da su mladi iz ove zajednice i dalje na marginama društva i ograničenih mogućnosti.

,,Dok pokušavaju da se izbore sa svim izazovima svoje dobi, LGBTIQ+ mladi se suočavaju sa uznemiravanjem, prijetnjama i nasiljem koje se javlja usljed neprihvatanja njihovog identiteta“, stoji u saoštenju Kvir Montenegro.

SA parade ponosa 2021. godine,; Foto: Kvir Montenegro

Izvršni direktor ove organizacije, Miloš Knežević, podsjeća i da istraživanja pokazuju da je duplo veća vjerovatnoća da će LGBTIQ+ mladi biti žrtve govora mržnje, verbalnog uznemiravanja ili fizičkog napada u školskoj sredini, gdje provode najviše vremena, a u poređenju sa njihovim vršnjacima koji nisu pripadnici/e ove zajednice.

,,Samim tim, njihovo mentalno zdravlje, obrazovanje u i konačnom cjelokupno fizičko blagostanje su u opasnosti. Maltretiranje, odbacivanje od strane porodice i nepostojanje konkretne sistemske podrške koja bi pomogla ovoj grupaciji su takođe stvarne prijetnje po zdravlje i dobrobit LGBTIQ+ mladih“, sopštio je Knežević.

Obrazovanje ključno za potencijale mladih

Kada je obrazovanje u pitanju, mladi imaju brojne probleme i izazove. Programska koordinatorka CGO-a, Ćetković, dodaje da se mladi generalno suočavaju  sa problemom pada kvaliteta obrazovanja i neusklađenosti obrazovnog sistema sa tržištem rada.

Željka Ćetković, koordinatorka programa Aktivno građanstvo; Foto: CGO

,,Imajući u vidu da životne prilike zavise od obrazovanja, jasno je da ako obrazovanje nije na zadovoljavajućem nivou, mladima se ograničavaju mogućnosti dobijanja adekvatno plaćenog posla, a samim tim će biti prinuđeni ili da rade više poslova ili da zavise od roditelja i staratelja, što širi kompleksnost problema na druge kategorije u društvu“, navodi Ćetković u saopštenju.

Obrazovni sistem bi trebalo takođe da bude ključan u procesu otklanjanja homofobnih i drugih diskriminatornih stavova prema LGBTIQ+ zajednici.

Po riječima Kneževića, kroz obrazovni sistem se neadekvatno i šturo obrađuju ove teme, gdje se mladima ne daje dovoljno prostora da na adekvatan način uče o ovoj marginalizovanoj grupi.

,,Tome doprinosi i nedostatak vršnjačke podrške, koja je sve više diskriminatorna prema LGBTIQ+ zajednici i otvoreno pokazuje negativan stav prema zajednici. Ovakvom ponašanju idu u prilog i skorašnji napadi na LGBTIQ Drop in centar u Podgorici gdje su počinioci napada bili upravo tinejdžeri“, istakao je Knežević.

Potrebna konkretnija strategija integracije

U ključnim strateškim dokumentima koja se tiču mladih, napominje Knežević, problemi mladih iz LGBTIQ+ zajednice se uglavnom targetiraju kroz set okvirnih akcija, bez konkretnih mjera za unapređenje njihovog statusa u društvu i stvaranja pozitivne klime za njihovo prihvatanje od strane ostalih vršnjaka.

,,Prethodna Strategija za mlade, koja predstavlja ključni dokument u oblasti omladinske politike, je na potpuno paušalan i neadekvatan način adresirala probleme diskriminacije, homofobije, govora mržnje među mladima, a nažalost situacija u društvu pokazuje da su ovo sve češći negativni oblici ponašanja među mladima“, saopštio je Knežević.

Stoga, Kvir Montenegro apeluje na donosioce odluka da novom Strategijom, koja je trenutno u izradi, da na adekvatan način pripremi one aktivnosti koje će pomoći da se ovi problemi među mladima smanje i da iste budu konstantno adresirane kako bi se, u konačnom, oni doveli do minimuma.

Ejdžizam – diskriminacija na osnovu godina

Iz CGO-a su saopštili da Ujedinjene nacije ove godine stavljaju fokus na problem ejdžizma, odnosno diskriminaciju po osnovu godina, u ključnim oblastima za mlade – zapošljavanju, političkoj participaciji, zdravstvenoj zaštiti i ostvarivanju pravde.

Programska koordinatorka Centra za građansko obrazovanje, Ćetković dodaje da mladi u Crnoj Gori, takođe, imaju ove probleme iako se oni „stavljaju pod tepih“.

Foto: un.org

,,A pred izbore prekrivaju u floskulama poput „mladi su naša budućnost“, čime se pokazuje i da nema svijesti da su mladi tu – trenutno i sada – i da ćemo ih izgubiti ukoliko ne odgovorimo na njihove potrebe“, kazala je ona.

Kako dodaje u saopštenju, ,,mladi u Crnoj Gori su predugo samo dekor političkim partijama, počevši od njhovih izbornih programa, preko izostanka suštinskog uključivanja u procese odlučivanja ili uopšte u radu ključnih partijskih organa, do loše pozicioniranosti na izbornim listama.“

S tim u vezi, CGO cijeni da mladima treba omogućiti da budu kako kreatori omladinskih politika tako i efektivni dio svih društveno-političkih procesa.