Nekad pisali programe, danas ,,postuju“ na mrežama

Partije su uvidjele da je lakše obraćati se sentimentu glasača, evocirati ,,višu stvar“, nego li prionnuti na posao pisanja programa. Iz komfora svojih fotelja i kancelarija, danas komuniciraju dominantno na društvenim mrežama

Internet i društvene mreže su sve zastupljenija i dominantna alatka komuniciranja partija sa građanima čak i kada partije, nudeći svoja obećanja u kampanjama, moraju da naprave prvi korak, pokucaju na vrata i istupe ažurnije i prisnije prema građanima.

Do prije samo sedam, osam godina mogli ste da nađete  Programe partija, pisane dokumente koji obećavaju političke vizije i ciljeve; preporučuju i objašnjavaju kako će realizovati date ideje i principe. Mogli ste da ih detaljno pređete i po oblastima i uočite, izvagate ko u kojoj sferi nudi bolje rješenje. Iako je i tada sve pomenuto bilo fasadno, makar je iziskivalo neki trud partijske administracije, lidera i stratega.

Danas, ako biste htjeli da analizirate programska opredjeljenja partija, zastupljenost određenih principa ili interesa neke manjinske grupe, morali bi da sakupljate razbacani i heterogeni konglomerat izjava, saopštenja, reagovanja i postova, kako na zvaničnim, tako i privatnim nalozima sa društvenih mreža i male su šanse da biste dobili potpunu sliku o programskoj orijentacijei partije.

Jedan od razloga za ovakvo stanje stvari je u činjenici da institucije, državna infrastruktura i službe skoro da ne postoje, pa je jasno svima da bilo kakvo obećanje neće biti moguće sprovesti, niti će postojati ikakva želja za tim. Navedeni državni resursi danas samo služe za partijska zapošljavanja i zadovoljenje partijiskih interesa i zahtjeva klijentele.

Nenezić: Partije će se najmanje fokusirati na programe

Poslednjih godina u situaciji evidentne društvene podijeljenosti, partije su uvidjele da je lakše obraćati se sentimentu glasača, nego li prionnuti na posao pisanja programa. Danas se kampanje vode po principu međusobnih napada i odbrane, ako treba i prljavo, sa bezbroj replika i doskočica pri čemu se lansiraju megalomanski koncepti poput patriotizma, izdajništva, nacije, ideologije. Ako se u kojem slučaju i izlaže programski okvir, predstavlja se u odnosu na tuđe, ali rijetko kao dobar po sebi.

Foto: PR Centar

Sličnog je mišljenja i Ana Nenezić, izvršna direktorica Centra za monitoring i istraživanje (CeMI) koja je na Televiziji Vijesti komentarisala stanje u crnogorskom društvu 17 godina od obnove nezavisnosti.

Nenezić smatra da se nijedna partija neće fokusirati značajno na programe.

,,Cijene nažalost da to nije od ključnog značaja za građane, već da je važnije probuditi kod njih emociju i nadu da ćete im donijeti životnu promjenu“, kazala je Nenezić.

Nasuprot tome, ona je primijetila da su građani fokusirani na ekonomsko-socijalni status, da su osjetili šta to može da znači i da negdje mogu imati bolji život i okolnosti, te da će ti zahtjevi biti dominantni u ovoj kampanji.

Izuzetak iz ovog trenda bili su ,,Evropa sad” i pokret ,,Preokret”na lokalnim izborima u Podgorici i Danilovgradu, gdje su programi bili dostupni na njihovimm sajtovima,

Kada su u pitanju programi partija pred izbore 11. juna, ukazala je da je jedino javno dostupan program Pokreta za promjene.