OŠ ,,Dr Dragiša Ivanović” – bašta kao učionica

Bašta je mjesto gdje se spajaju teorija i praksa, brišu granice izmedju predmeta i uvezuju znanja iz različitih oblasti. Kroz baštu se sagledavaju osnovni principi i procesi u prirodi. Tek kada razumijemo prirodu možemo razvijati odgovorno ponašanje prema njoj.

Foto: OŠ „Dr Dragiša Ivanović“, facebook stranica

Dok školski sistem već godinama muči muku sa motivacijom nastavnog kadra, dodatnim angažovanjem istog i iznalaženjem inovativnih modela nastave koji izlaze u susret izazovima XXI vijeka; i dok se u dijelu javnosti oštro polemiše o potencijalnom povećanju plata prosvetnim radnicima i da li pomenuti zaslužuju bolje plate, u Osnovnoj školi ,,Dr Dragiša Ivanović” je pokrenut program „Od bašte do trpeze“ u kojem djeca dio aktivnosti i sticanja znanja realizuju u školskoj bašti.

Miličić Krivaćević sa svojim učenicima; Foto: OŠ „Dr Dragiša Ivanović“, facebook stranica

,,Priča o bašti nije samo samo sadnja biljaka, i ne mislite da nam je cilj samo skuvati raštan“, poručila je Milada Miličić Krivaćević, učiteljica trećeg razreda i inicijator ovog projekta.

Ona je objasnila da djeca mnogo više uče kroz aktivnosti u školskoj bašti, nego li se to može pretpostaviti na prvi pogled i kazala da je bašta u okviru školske nastave mjesto gdje se spajaju teorija i praksa, brišu granice između predmeta i uvezuju znanja iz različitih oblasti, pa se na taj način sagledavaju osnovni principi i procesi u prirodi.

Foto: OŠ „Dr Dragiša Ivanović“, facebook stranica

,,Tek kada razumijemo prirodu možemo razvijati odgovorno ponašanje njoj“, poručuju sa zvanične stranice ,,Dr Dragiša Ivanović”.

Bilo da smo roditelji ili nastavnici, jasno nam je da se kod djece XXI vijeka moraju prije svega razvijati samostalnost i svijest o moći pojedinca, odnosno koliko smo kao jedinke u stanju da značajno utičemo na društvene fenomene i procese. S tim u vezi, kroz projekat ,,Od bašte do trpeze“, djeca se usmjeravaju da budu aktivni građani koji mogu uticati na svoj život i društvo.

Foto: OŠ „Dr Dragiša Ivanović“, facebook stranica

,,U bašti djeca uče da svojim aktivnostima mogu promijeniti stanje svoje okoline i sami formirati održivi stil života. Uče da su usvajanje zdravih navika i vještina veoma važni za budući samostalan život. Djeca uče da vode svoj život, da koriste i čuvaju prirodne resurse, ostvaruju prinose, žive sa prirodom. Kroz ovu priču djeca uče i planiranje prostora, vremena, budućnosti. Uče o empatiji, timskom radu“, kazala je Miličić Krivaćević.

Foto: OŠ „Dr Dragiša Ivanović“, facebook stranica

Osnovna škola ,,Dr Dragiša Ivanović” ima najdužu tradiciju u realizovanju programa školske bašte i aktivnosti vezanih za ovaj međupredmetni koncept. Još 2016 godine, napravljena je prva škoslka bašta na inicijativu učiteljice Biljane Milićević Prelević, a u saradnji škole i NVO Eco Logic.

Foto: OŠ „Dr Dragiša Ivanović“, facebook stranica

U isturenom odjeljenju škole, u Doljanima, sa učiteljicom Miladom Miličić Krivaćević na čelu, u školi je nastavljena praksa koja omogućava da mališani uče da brinu o zemlji, biljkama, ljudima, zdravlju, zdravoj zajednici.