Predavanje na temu ,,Filozofski jezik feminizma”

U okviru projekta Uspon žene u kulturi Zapadnog Balkana 14.decembra u 19:30 časova,  u Mtel digitalnoj fabrici održaće se predavanje dr Kristine Bojanović, filozofkinje i teoretičarke kulture i roda. Bojanović će održati predavanje Filozofski jezik feminizma: humanitet na ženskom tragu.

Bojanović je fokusirana na zanemarenost ženskog znanja, svjetonazora, iskustava i perspektiva u filozofiji, umjetnosti i humanistici koje predstavlja jedan je od ozbiljnih problema društva i kulture u cjelini, i zahtijeva, prije svega, filozofsku refleksiju.

Vođena potrebom da taj problem tematizuje, Kristina Bojanović će se u izlaganju baviti razmatranjem koncepta feminističke epistemologije, etike i jezika, i pokušati da odgovori na pitanja da li je i na koji način moguće razviti feminističku istinu, šta znači govoriti ženski i kako žena – u pokušaju da se otrgne od nametnutih ograničenja koja je prate kroz cjelokupnu istoriju, progovara, otvara i tvori jedan osobiti horizont u humanistici.

Predavanje će se tematski pozabaviti i ženskim etičkim djelovanjem, koje je dugo bilo paralisano ženinom posredničkom ulogom, a koje se može osloboditi  prvenstveno artikulacijom jezika koji više nije cenzurisan ili potisnut, već se, u svojoj istini, pojavljuje i biva vidljiv.

Žena postaje govoreća i videća, (pro)govorljiva i vidljiva, a njen jezik pruža mogućnost da se znanje rekonstruiše u novim značenjskim perspektivama.

U okviru projekta Uspon žene u kulturi Zapadnog Balkana, u Podgorici će se tokom decembra realizovati brojne aktivnosti  vezane za afirmaciju savremenih praksi i strategija vizuelnih umjetnica, kustoskinja, radnica u kulturi i strukovnih udruženja Zapadnog Balkana.

Projekat Uspon žene u kulturi Zapadnog Balkana realizuje SPES,  od januara 2021. godine do marta 2023. godine, sufinansiran sredstvima Evropske unije.