Nemoć protiv javne riječi

,,Društvene mreže, a pogotovo FB, jedan su od ključnih prostora slobodne javne riječi i komunikacije u zemlji u kojoj je tradicionalna javna sfera skoro pa obesmišljena propagandom medijâ pod direktnom kontrolom the Partije. Stoga nije…

Damjanović: I dalje više ekološka nego država

Dok se veliki broj građana u aktuelnoj samoubilačkoj ekološkoj situaciji, često poziva na Deklaraciju o ekloškoj državi, usvojenu 20. septembra 1991. godine na sjednici republičkog parlamenta na Žabljaku, istoričar Tomaš Damjanović na svom Facebook profilu…

Reakcije: Izbori bez izbora?

Aktuelna predizborna atmosfera izaziva mnoge da na društvenim mrežama iznose svoje komentare. Po istim se može naslutiti kakvo je raspoloženje javnog mnjenja, dijela društvenih aktivista. Jezik koji je na mrežama zastupljen, evidentno je pristojniji i…

Crna Gora između NKT-a i privatnog obezbjeđenja

Dvadeset i prvi vijek je, a jednom državom nekoliko mjeseci rukovodi pseudoinstitucionalno tijelo koje za rad ,,višeg interesa“ ili za dobro građana suspenduje prava, interveniše na tržištu, kreira javno mnjenje, odrađuje predizbornu kampanju... Uz to,…

Reakcija javnosti: Teror i suspenzija demokratije

Crna Gora početkom maja i zvanično dobija ocjenu da više nije u kategoriji demokratija. Kako je tada javila MINA, ,,u najnovijem izveštaju “Države u tranziciji”, organizacije Fridom Haus (Freedom House) koja se bavi ljudskim pravima…