Radnička Fronta – Ljevica za XXI vijek

Povodom nedavnog  osvježenja na političkoj sceni Hrvatske koje je odjeknulo regionom kao nova nada za mnoge građane, radnike i prekarijat - da mogu na sasvim nov način učestvovati u političkom sistemu i procesu donošenja odluka…