Front protiv korupcije

Izvršna direktorica Mreže za afirmaciju nevladinog sektora (MANS) Vanja Ćalović Marković i predsjednik Upravnog odbora Instituta alternativa, Stevo Muk članovi su Nacionalnog savjeta za borbu protiv korupcije. Vlada Crne Gore je donijela odluku da za…

Gdje su konkursi za zapošljavanje rukovodilaca?

Politička imenovanja rukovodnog kadra i zapošljavanja na osnovu članstava ili povezanosti sa političkim partijama, suprotna su obećanjima najavljivanom otvaranju uprave i ohrabrivanju najboljih da dobiju posao u pravcu profesionalizacije državne uprave. Podjela resora ,,po dubini”…