Godina dana Kombinata

Godinu dana je postojanja i rada kombinovane medijsko-aktivističke i kulturne platforme u obliku internet časopisa – portala Kombinat -  čija je glavna vizija stvaranje novog medijskog i javnog jezika u Crnoj Gori kroz generisanje i…

Riječ nedelje – Aleksandar Novović

Nova Kombinatova rubrika, Riječ nedelje, ima za cilj da stvara pojmovnik kojim se misaono zaokružuje jedan sedmodnevni ciklus. Uhvaćeni u vremenu u kojem nedostaje prostora , a ponajviše kritičke kulture,  ne uspijevamo da se izmaknemo…

Kombinat javne riječi

Poštovani čitaoci, nalazite se na stranicama portala Kombinat, koji smo željeli simbolično da lansiramo u javnost, danas 13. jula i na taj način vam čestitamo ovaj istorijski dan i paradigmu slobode i pobune. Iako isti…