Nekvalifikovan

Piše: Luka Draganić On pogleda sa Jezerskog vrha, onoliko koliko je želio da vidi. Znao je da je mogao da vidi i mnogo dalje, ali jednostavno nije htio. Samo je želio da pažljivo osmotri ovo…

Umjetnici da rade, oni da zarađuju

Piše: Bojana Šolaja Upitno je koliko je moguće govoriti o „slobodnim umjetnostima“ u vremenu kada je u potpunosti samorazumljivo umjetnike nazivati „radnicima u kulturi“. Ova naizgled sasvim bezazlena sintagma je zapravo indikator brisanja razlike između…

KotorArt – agora dvadeset prvog vijeka

Jedan od programa na repertoartu ovogodišnjeg KotorArta afirmiše dijalog i daje značaj slušanju drugog. Princip povezanosti i uslovljenosti koji važi u prirodi, trebalo bi da bude primjer čovjeku u socijalnim odnosima, učeći ga altruizmu. Pod…

Vrpca – deset godina autentičnog rifa

Istrajnost je najveća pobjeda, opstati i ostati na svom kursu uprkos iskrivljenom sistemu vrijednosti u kom je duhovna sfera zapostavljena, a materijalna predstavljena kao jedina istina... Ovo je svijet svih nas, a ne odabranih pojedinaca.…

Izložba ,,Kolekcija umjetnosti nesvrstanih zemalja“

Izložba i istraživanje prate ideju o osnivanju galerije umjetnosti nesvrstanih zemalja Josip Broz Tito, te pozicije Titograda kasnih osamdesetih godina kao akumulatora razmjene kulturnih programa između Jugoslavije i nesvrstanih zemalja u Aziji, Africi i Latinskoj…

Stvarati čitaoce, pisce i djela

Bazdulj je kao pisac interesantan jer je u svojim romanima eksperimentisao sa različitim žanrovima, šetajući se kroz sadašnjost, prošlost i budućnost. Kontroverze, polarizacija, dijeljenje na fanove i antifanove ne zaobilazi nijednu osobu, niti jedno pitanje…

Vratimo kulturu!

piše: Stefan Jeremić Početkom pedesetih godina prošlog vijeka antropolozi Kreber i Klakhon[1] istražili su i sakupili više od 200 definicija kulture. Prvu jasnu definiciju kulture dao je E. B. Tajlor 1871. godine i naveo da…

Kombinat predstavljen na Univerzitetu Mediteran Podgorica

Članovi redakcije portala ,,Kombinat” – Milica Jovićević, Aleksandar Novović, Stefan Đukić i Damjan Spasojević – su na poziv mr Nataše Kraljević, saradnice u nastavi i savjetnice za međunarodnu i međuuniverzitetsku saradnju Univerziteta ,,Mediteran", Podgorica, održali…