Riječ nedelje 9/22 – Todor Lakić

Živimo u ratu svih protiv svih. Tako treba da glasi prva premisa svih promišljanja o životu našeg vremena. Napuštanjem majčine materice upadamo nenaoružani u rovove u kojima nam niko nije saborac i gdje nas svako…

Target!

1) Sve konkretnije osvješćivanje političkog značenja u ekologiji i ekološkoj borbi; 2) Sve evidentnije izdvajanje jedne cjeline iz ekološkog sektora koje je u potpunoj i autonomnoj režiji građana u kojoj ekološka borba jeste borba za…