Tim Kombinata

Damjan Spasojević
urednik
Aleksandar Novović
urednik
Bojana Šolaja
redakcija
Bojana Moškov
redakcija
Aljoša Turović
saradnik
Nikola Nikolić
saradnik
Milovan Marković
saradnik
Hanja Marović
saradnica