Vaskršnja priča sakrivena u tri akorda

piše: Pavle Božović

„Religija, kao tvoračka moć čovekova, nije mrtva no živa; ona je i danas isto onako životna i moćna kao i negda, samo što se ona danas drukče proiznosi i izražava nego li negda.“

Bob Dilan i njegovo stvaralaštvo nalazi se u samom temelju rock ‘n’ roll kulture. Kao takvo nije neprepoznato ni od konvencionalne književne kritike što je konačno krunisano i dodjeljivanjem Nobelove nagrade za književnost pjesniku koga nazivaju i „glas protesta“. Ovakav postupak Švedske kraljevske akademije shvaćen je i kao konačna „legalizacija“ književnosti sakrivene između par akorda i rifova za koje se dugo smatralo da ne sadrže nikakvu objektivnu umjetničku vrijednost.


Dilanovi stihovi naročitu pažnju privlače među ljubiteljima duhovne poezije koja je duboko ukorijenjena u Svetom pismu. Dilan koristi direktno i indirektno biblijske slike i asocijacije kako na Stari tako i na Novi zavjet.
Pjesma „All along watchtower“ nekoliko puta je ocjenjivana kao najuticajnije djelo u istoriji rock ‘n’ roll-a. Obradili su je mnogi, od kojih je možda najpoznatija obrada Džimi Hendriksa, a veliku popularnost je stekla i kroz „kaver“ grupe U2. Za nas, biblijske ljude, naročito je važno da se tako uticajna kompozicija oslanja direktno na slike iz Svetog pisma što je prepoznto od samog početka.

Osnovno i najraširenije tumačenje govori da je centrlani motiv pjesme watchtower t.j. osmatračnica direktno preuzet iz knjige Svetog proroka Isaije. Stražari na kuli uočavaju dva konjanika koji donose dobru vijest „pade, pade Vavilon, i svi rezani likovi bogova njegovijeh razbiše se o zemlju“ (Is 21, 9)

O ovom tumačenju Dilanove pjesme postoje tekstovi čak i na srpskom jeziku, međutim u svijetlu praznika Hristovog Vaskrsenja ovdje bi skrenuli pažnju na eventualno razumijevanje stihova kroz prizmu drugog biblijskog motiva. Naime, dok se motiv iz Isaijine knjige nalazi u trećem dijelu pjesme, prve dvije strofe predstavljaju razgovor između dva lika koje Dilan imenuje kao joker (luda) i thief (lopov). Džoker govori o besciljnosti života, o našem „zaroblje-ništvu“ na zemlji u čijem besmislu su izjednačeni svi ljudi bez obzira na to kako provode dane na ovoj zemlji.
Onda govori thief koji je glas Duha u ovoj pjesmi. On govori da mnogi ljudi u svijetu misle da je život samo neslana šala. Ipak, podsjeća svog sagovornika da su njih dvojica prošli putevima života i da znaju da to jednostavno nije tačno. On govori iz pozicije nekog ko je prošao kroz tamu života, kroz očaj, kroz gubitak bližnjeg. Ipak, to nije krajnja tačka života, njegova sudbina. Približavaju, smatra drugi sagovornik, poslednja vremena, očekuje se „provala“ Božijeg prisustva u ovom svijetu.

Poznati misionar iz SAD-a, rimokatolički vikarni biskup Los Anđelesa Robert Baron predlaže tumačenje da se ovakav razgovor zapravo vodi između dva razbojnika koji su raspeti pored Isusa Hrista na Golgoti. Veći broj engelskih prevoda Svetog Pisma pojam koji je kod nas preveden sa „razbojnik“ prevodi je upravo sa thief. Tako Dilan naziva drugog lika u razgovoru iz pjesme koji predstavlja pokajanog razbojnika, koji je bio glas razuma ukoravavši rugača sa lijeve strane koji je hulio riječima „Ako si ti Hristos, spasi sebe i nas“. Razbojnik sa desne strane na to odgovara „zar se ti ne bojiš Boga, kada si i sam osuđen tako? A mi smo pravedno osuđeni, jer primamo po svojim djelima kao što smo zaslužili; a on nikakva zla ne učini“. (Lk. 23, 39-43).

Treća strofa, kao što smo ranije naveli vraća u Stari zavjet kada na stražarskoj kuli kneževi dobijaju vijest o padu Vavilona. Vavilon je uvijek simbol grijeha u Svetom Pismu, mjesto protiv koga je Bog uvijek. Vavilon je pao, pao je stari svijet sa svojim poretkom nasilja. Konačni pad nasilja i terora smrti nad ljudima pao je kroz događaj Hristovog Vaskrenja. Pomenuti Baron postavlja pitanje – da li je stražarska kula, osmatračnica sa koje se vide ovi vjesnici dobrih vijesti zapravo Golgota, mjesto raspeća sa kog se jedino može vidjeti koliko je sve ono što predstavlja Vavilon zapravo poraženo.

Ovakvo tumačnje podstaklo je autora ovih redova da se upusti u avanturu prevoda na novog prevoda ove pjesme. To činimo želeći da je približimo srpskom doživljaju Biblije, a sve sa ciljem približavanja poruke čitaocu koju je Bob Dilan originalno poslao.

DUŽ STRAŽARSKE KULE DUGE

“Sigurno postoji izlaz, ma kakav”
Razbojniku govori rugač:
“Svagda samo smutnju gledah
Ne dadoše ni čas za predah.
Gazda uživa u mome vinu,
A seljak prevrće moju prašinu.
Na kraju puta šta god da rade
Ne znaju da li su radili džabe”

“Nema razloga da ubrzava srce”
Razbojnik razmišlja hladnom glavom
“Mnogi što hodaju životnom stazom
Život smatraju tek neslanom šalom.
Al Ti i ja, prošli smo tuda
Znamo da takva nije nam sudba
Neka tu stane šala besmislena
Jer su stigla vremena poslednja.

Duž stražaske kule duge
Sinovi kneževa sa vrha paze ,
Sve one žene dolaze i odlaze,
A tako čine i bosonoge sluge.
Negdje vani u hladnoj daljini
Režanje diviljih riseva se čuje
Radosno prilaze dva vita jahača
I počenje huka vjetra sve jača.