Zašto su Crnoj Gori potrebne rodno odgovorne javne politike?

,,Rodno senzitivno zakonodavstvo predstavlja polaznu tačku za eliminaciju rodnog jaza u društvu. Građani i građanke imaju različite praktične i strateške potrebe, različite prioritete i probleme, i zbog toga nije dovoljno da zakoni budu jednaki za sve“, saopštili su iz Instituta alternativa.

Istraživanja pokazuju da najznačajnije razlike, u oblasti rodne ravnopravnosti, postoje u domenima moći, vremena, novca i rada. Žene ne zauzimaju rukovodeće i bolje plaćene pozicije, uprkos tome što u većem procentu diplomiraju i magistriraju. ,,Kako bismo zatvorili rodni jaz, potrebne su nam rodno odgovorne javne politike  koje uklanjaju prepreke sa kojima se muškarci i žene suočavaju u svakodnevnom životu,”  poručuju iz Instituta alternativa.

Klikom na link u nastavku možete pogledati novu video animaciju Instituta alternativa: ”Zašto su Crnoj Gori potrebne rodno odgovorne javne politike?”, koju su izradili u okviru projekta ,,Osnažene: Javne politike za rodnu ravnopravnost”. Cilj video animacije je upravo da na jednostavan način, oslobođen birokratskih formulacija, podigne svijest o važnosti uvođenja rodne perspektive u proces izrade javnih politika, kao i da pruži smjernice i korake državnim službenicima i službenicama koji rade na kreiranju istih.

U animaciji na prijemčiv način daju odgovore na ova i druga pitanja: Šta podrazumijeva analiza trenutnog stanja u oblasti u kojoj se zakon/strategija donose? Zašto je važna rodna analiza uticaja zakona na sektor? Kako formulisati orodnjen propis?

Autorka: Nikoleta Pavićević, koordinatorka projekta
Dizajn animacije: Artbuk doo Podgorica

,,Nije dovoljno da zakoni budu isti za sve. Ako zalivamo različite biljke istom količinom vode, nećemo imati isti rezultat,” slikovito pojašnjavaju iz IA. ,,Tako i zakone, strategije i druge propise potrebno prilagoditi kako bismo rušili prepreke uspostavljene rodnim ulogama, smanjivali jaz i doprinosili kvalitetu života svake građanke i građanina.”

Projekat ,,Osnažene: Javne politike za rodnu ravnopravnost’’ Institut alternativa sprovodi uz finansijsku podršku Ministarstva pravde, ljudskih i manjinskih prava Crne Gore.